Inspiration Forum

Partnerství

„Jisté je, že všechno bude jinak. Změnu buď podnítíme naším jednáním,
nebo se svět změní, zatímco budeme pasivně přihlížet.

– Sini Harkki –
finská aktivistka, panelistka Inspiračního fóra 2019
program Klimageddon, debata „Nestát, nekoukat, jednat“

Inspirační fórum je součástí ji.hlavského festivalu od roku 2011, kdy vzniklo s cílem originálním způsobem propojit filmový a nefilmový svět a vytvořit prostor pro objevování a iniciování nových témat a námětů pro dokumentární filmy. Nejprve se deset vybraných režisérů*ek z celého světa během pěti dnů setkávalo s významnými osobnostmi ze světa vědy, literatury, výtvarného umění či filozofie. a festivalové publikum s hosty*kami fóra mohlo diskutovat v rámci veřejných přednášek.

V roce 2018 se platforma rozšířila na šestidenní mezinárodní diskusní fórum, během kterého festivalové publikum může vést vzájemný dialog, debatovat s českými i mezinárodními hosty*kami a třídit si myšlenky. Nový model fóra přinesl rozdělení dnů na jednotlivá témata a nové diskusní formáty: monologický vnitřní svět, ve kterém hosté z řad umělců*kyň představují, co je zásadně inspirovalo v životě a tvorbě, dokumentární dialogy, které otevírají nové kontroverzní perspektivy nebo večerní video blok.

Na hlavní program navazují další projekty jako je výzkumný umělecký program zaměřený na mezioborovu spolupráci IF LAB, workshop IF NEWS pro začínající novinář*kye, dětský debatní program Po-hádky nebo podcastová série Screenshot přinášející to nejzajímavější z uplynulého Inspiračního fóra.

Mezi osobnostmi, které s publikem v minulých letech diskutovaly, byli mimo jiné americká legenda v oblasti filozofie a gender studies Judith Butler, čínský spisovatel a nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian, americký psycholog a autor stanfordského vězeňského experimentu Philip Zimbardo, členka Pussy Riot Maria Aljochina, kanadský odborník na digitální ekonomiku Nick Srnicek, chorvatský divadelní dramatik Oliver Frljić, komisařka budoucích generací ve Walesu Sophie Howe, americký klimatolog Bill McKibben, rakouský spisovatel, novinář a kurátor Robert Misik, básnířka a spisovatelka Kapka Kassabová, japonský matematik a bývalý starosta města Hirošima Tadatoshi Akiba, americký environmentální filozof David Abram, vědkyně na poli nových technologií Aleksandra Przegalinsk nebo zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange.

Partnerství

Pro rozvoj Inspiračního fóra je spolupráce s partnery klíčová. Umožňuje nejen financovat účast českých i zahraničních hostů, ale skrze společnou diskuzi také zapojit perspektivy různých oborů, formulovat nová témata a objevovat výrazné osobnosti. S každým partnerem formulujeme výslednou podobu spolupráce s ohledem na jeho cíle, vize a finanční možnosti. Vycházíme z následujících typů spolupráce:

» partner diskuse – záštita vybrané diskuse
» partner dne – záštita všech diskusí v rámci tematického bloku
» partner Inspiračního fóra – záštita nad celou diskusní platformou (hlavní podporovatel projektu)

Publikum

Pro Inspirační fórum je důležité zapojení a zpětná vazba publika. Publiku zajišťujeme maximální prostor k interakci s řečníky*cemi fóra, aby se mohlo stát plnohodnotným partnerem debatujících hostů*ek.

Největší demografickou skupinu mezi návštěvníky*cemi Inspiračního fóra tvoří lidé ve věku od 18 do 40 let s vyšším vzděláním a zájmem o společenská témata a kulturu. Pocházejí především z větších měst ČR a ze Slovenska. Filmoví profesionálové*ky všech profesí – režie, produkce, filmová distribuce, filmová kritika či organizace filmových festivalů – přijíždějí z celého světa. V roce 2023 program fyzicky navštívilo 1 565 diváků*ček a návštěvnost online programu přesáhla 2 000 zhlédnutí.

Jedenáctý ročník Inspiračního fóra proběhl živě i online v termínu 24. do 29. října 2023. Promluvilo 70 hostů*ek, kteří osobně přijeli nebo se k nám připojili prostřednictvím telemostu. Kromě evropských zemí, jako je Slovensko, Polsko, Island a Portugalsko, šlo o řečníky z Kanady či USA.

Více informací o jedenáctém ročníku Inspiračního fóra najdete v závěrečné zprávě.

Klíčové charakteristiky Inspiračního fóra

Dalekohled do budoucnosti / Skrze vybraná témata se zabýváme otázkami a problémy dnešního světa, jeho směřováním do budoucnosti a zkoumáme možnosti, jak k budoucnosti přispívat účinným způsobem osobně, občansky nebo politicky.

Diskuzí k jednání / Při koncipování témat i jednotlivých diskuzí usilujeme nikoli o prvoplánovou aktuálnost a atraktivitu, ale o pojetí, které míří k jádru společenských problémů. Hledáme odpovědi na to, co si v dané problematice počít do budoucna a jaké jsou možné scénáře. Soustředíme se na možnosti jednání.

Laboratoř pro filmaře / Díky propojení s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava, který kromě diváků každoročně navštíví také více jak tisícovka filmových tvůrců*kyň, funguje fórum jako zdroj inspirace pro filmaře*ky při hledání nových témat a námětů pro budoucí filmy.

Cesta k jádru problémů / Diváci*čky filmového festivalu, ve kterých dokumenty vyvolaly otázky, mají možnost diskutovat s odborníky*cemi, kteří daná témata dlouhodobě promýšlejí nebo aktivně ovlivňují, ale také sdílet myšlenky o současném světě i mimo svou sociální skupinu.

Prostor pro mnohost hlasů / Během pěti dní vystoupí několik desítek mluvčích mluvčích z řad výjimečných světových i domácích osobností, ale také řečníků*c, jejichž hlas ve veřejném prostoru zatím nezazníval. Objevujeme ty, kteří říkají něco nového.

Propojení lokálního a globálního / Dáváme prostor hlasům z regionu. Na Inspiračním fóru tak bok po boku vystupují osobnosti z celého světa a inspirativní lidé z Jihlavy a Vysočiny. Také aktivně oslovujeme a zapojujeme lokální publikum.

Rovné zastoupení mužů a žen mezi řečníky / Usilujeme o rovné zastoupení žen a mužů mezi řečníky*cemi a pestré zastoupení řečníků*c z nejrůznějších menšinových skupin obyvatelstva.

Udržitelnost jako permanentní snaha / Tématům spojeným s udržitelností a šetrným ekologickým přístupem se každý rok uceleně věnujeme v jednom programovém bloku. V posledních třech ročnících fóra jsme se zaměřili na klimatickou krizi a ptali se jak nakrmit lidstvo a nezničit při tom planetu nebo jak proměnit vztah člověk ke všemu, co ho obklopuje. Ekologie, udržitelnost a environmentální aspekt prochází napříč celým Inspiračním fórem a je součástí všech témat. Odráží se také v definicích tematických bloků, vytyčených tezích jednotlivých debat i v podobě environmentálních expertů*ek v jednotlivých panelech.